604-505-581               

        604-417-605

Comarch

Dlaczego Comarch ?

Comarch jako największy polski producent oprogramowania dla firm gwarantuje ciągły rozwój funkcjonalny i bezpieczeństwo. Nasze  systemy klasy ERP
i Business Intelligence są stosowane w 93 000 firm.

Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów 

W aktualnej wersji programu umożliwiono

  • sprawdzenie, czy kontrahent jest wpisany na listę dłużników w KRD (Krajowym Rejestrze Długów)
  • sprawdzenie szczegółów dotyczących zgłoszonych płatności
  • zakładanie na kontrahenta monitoringu, czyli automatycznej informacji dotyczącej zmian w jego zadłużeniu

Rozbudowa mechanizmu dodawania kolumn na listach

Umożliwiono dowolne kolorowanie wartości w dodanych kolumnach Użytkownika oraz zmianę stylu czcionki (pogrubienie, kursywa, przekreślenie i podkreślenie).

Umożliwiono również łatwiejsze formatowanie wyświetlanych wartości typu liczba oraz data/czas, poprzez wybór jednego z predefiniowanych formatów. Po kliknięciu w kolumnie Format wyświetlania pojawia się przycisk , po kliknięciu którego otwierane jest okno Formatowanie wartości umożliwiające ustawienie formatu dla wyświetlanych wartości.

Kontrola zgodności NIP

Zgodnie z warunkami korzystania z Oprogramowania dodano opcję sprawdzania, czy wykupione moduły nie są wykorzystywane do obsługi więcej niż jednej prowadzonej działalności gospodarczej.

Weryfikowana jest zgodność wpisanego w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy numeru NIP z numerem NIP zapisanym w kluczu.

Nowe możliwości przekształcania dokumentów

  • Faktura Zakupu do Faktury Sprzedaży
  • Rezerwacja Odbiorcy do Przesunięcia Międzymagazynowego
  • Rezerwacja Odbiorcy do Rozchodu Wewnętrznego

Dodawanie załączników w postaci danych binarnych (zdjęcia, dokumenty itd.) do karty towaru

Dodawanie załączników odbywa się na karcie towaru na zakładce Atrybuty, gdzie wprowadzono nową sekcję Załączniki. Można dodawać dowolne dokumenty Worda, pdf, zdjęcia, filmy i wiele innych.

Rozbudowa mechanizmu generowania faktur cyklicznych

Wprowadzono m.in.: automatyczne generowanie faktur na podstawie wzorca (bez ingerencji operatora), z możliwością równoczesnego wysyłania wydruków faktur do klientów poprzez e-mail; możliwość tworzenia wzorców dla innych podmiotów niż kontrahenci; możliwość tworzenia na podstawie wzorców Faktur Pro forma. Usprawniono także ustalanie na wzorcu daty kolejnego generowania faktur.

Automatyczne dodawanie rachunku bankowego podczas importu wyciągów bankowych

Umożliwiono podpięcie rachunku bankowego z zaimportowanego wyciągu do kontrahenta wskazanego na zapisie kasowym/bankowym. Podczas importu gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany to na zapisie kasowym/bankowym podstawi się jako nieokreślony, natomiast rachunek bankowy może zostać przepisany z wyciągu. Zmieniając kontrahenta z nieokreślonego na innego pojawi się pytanie: Na karcie kontrahenta nie ma takiego numeru rachunku bankowego. Czy dodać numer rachunku na kartę kontrahenta? Akceptacja spowoduje, że na kartę wybranego kontrahenta zostanie dodany rachunek bankowy zaimportowany z wyciągu.

Dopłata za godziny nocne

Umożliwiono ustawianie niestandardowych parametrów dotyczących naliczania dopłaty za pracę w nocy w poszczególnych kalendarzach w konfiguracji firmy oraz naliczanie dopłaty za godziny nocne przy zastosowaniu normy określonej w art. 130 Kodeksu Pracy.

 

 

Szczegółowy opis zmian w wersji 2015.0.1 do pobrania tutaj:

 

 

COMARCH ERP XT

Comarch ERP XP

iBard24

Pomoc zdalna

Pomoc zdalna

W większości przypadków pomoc informatyczna może być udzielana zdalnie - poprzez internet. Poza wygodą i szybkością reakcji odpadają koszty dojazdu.

Czytaj więcej ...

Joomla templates by Joomlashine